Chính sách bảo mật tại shop Milu Xinh

Sau đây là chính sách bảo mật được chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm trong vấn đề tôn trọng và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, kính mong khách hàng dành “chút” thời gian theo dõi nội dung này.

Tại Milu Xinh, khách hàng hoàn toàn yên tâm về chính sách bảo mật như sau:

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khi mua chó và sử dụng dịch vụ tại Milu Xinh, chúng tôi xin phép được thu thập một số thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần quý khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua em cún. Việc này để thuận tiện cho shop liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, quý khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Việc thu thập và sử dụng thông tin khách hàng để chúng tôi có thể:

  • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng đúng thời gian cho quý khách hàng;
  • Cung cấp đầy đủ thông tin về em cún và dịch vụ liên quan đến quý khách hàng khi nhận được yêu cầu từ vấn;
  • Đem lại cho quý khách hàng thêm nhiều thông tin hữu ích, cập nhật các thông tin mới nhất tại Website;
  • Liên hệ và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Vấn đề chia sẻ thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân của khách hàng được Milu Xinh cam kết:

  • Không tự ý tiết lộ hay chia sẻ ra ngoài các thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin đã thu thập trong các trường hợp được nêu trong Chính sách bảo mật.
  • Chỉ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của shop cần đến đơn vị hoạt động độc lập bên ngoài. Trong các trường hợp này, một số thông tin cần thiết sẽ được cung cấp phục vụ dự án. Milu Xinh sẽ áp dụng thoả thuận ràng buộc phù hợp với bên thứ ba để đảm bảo tính bảo mật thông tin tốt nhất, không ảnh hưởng tới lợi ích của khách hàng.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt dưới đây bắt buộc chúng tôi cần cung cấp hoặc tiết lộ thông tin của quý khách hàng. Cụ thể:

 (a) Khi nhận được yêu cầu chia sẻ thông tin đến từ các cơ quan pháp luật có thẩm quyền;

(b) Các trường hợp mà chúng tôi tin việc chia sẻ thông tin giúp chúng tôi có thể bảo vệ các quyền lợi chính đáng trước pháp luật;

(c) Trong tình huống khẩn cấp, có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo vệ an toàn cá nhân của chính bạn cũng như những thành viên của Milu Xinh.