Điều khoản sử dụng tại shop Milu Xinh

Xác nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ

Website https://miluxinh.com thuộc quyền quản lý của cửa hàng Milu Xinh. Mỗi khi khách hàng truy cập vào website của chúng tôi, trang web sẽ tự động lưu trữ dữ liệu địa chỉ IP cùng với tên miền được gọi là “cookie”. Người dùng khi sử dụng website này sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của bên phía doanh nghiệp. Việc sử dụng chức năng trên nhằm tối ưu hóa các trải nghiệm của khách hàng thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của quý khách thông qua mỗi cú nhấp chuột, truy cập vào trang web này.

Liên kết Website

Website có thể cung cấp, chia sẻ tài nguyên, dữ liệu của doanh nghiệp đến bên thứ ba. Đơn vị trung gian ở đây có thể là các công ty nghiên cứu thị trường, nhằm giúp Milu Xinh hoàn thiện những mục tiêu đã đặt ra trong việc nghiên cứu hành vi khách hàng. Trong trường hợp, khi có nhu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của Milu Xinh, thông tin bảo mật sẽ được chuyển nhượng cho bên giao dịch.

An toàn thông tin

Trong các trường hợp đặc biệt,  bắt buộc chủ doanh nghiệp là Milu Xinh phải có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp như: Viện kiểm sát Nhân dân, tòa án nhân dân các cấp, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Ngoài các cơ quan trên, không có bất kì ai có thể xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh và tuân theo bởi pháp luật Việt Nam. Khi một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của bên có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Milu Xinh có thể toàn quyền điều chỉnh sửa nội dung trong trang web này. Khách hàng khi đồng ý tuân thủ các quy định trong điều khoản của Milu Xinh sau khi cập nhập webiste, sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận những nội dung trên. Khách hàng nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định khi sử dụng.